دانلود-پروژه--یک-روش-چندبعدی-برای-پیشنهاد-دهنده-های-آگاه-از-زمینه-در-تجارت-سیار

آخرین اخبار فروشگاه

محصولاتی که دارای عبارت 'دانلود-پروژه--یک-روش-چندبعدی-برای-پیشنهاد-دهنده-های-آگاه-از-زمینه-در-تجارت-سیار' هستند

دانلود فایل ورد Word پروژه یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار

عنوان یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار تعداد صفحه 121 استفاده از زمینه، به عنوان اطلاعات پویایی که توصیفگر وضعیت کاربران و اقلام بوده و بر فرایند تصمیمگیری و انتخاب کاربران تاثیرگذار است، توسط سیستم های پیشنهاددهنده در تجارت سیار، در جهت ارتقاء کیفیت مناسب پیشنهاددهی ضروری است در این تحقیق یک روش جدید چندبع

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
دسته بندی صفحات
دسته بندی اخبار
بلوک کد اختصاصی