فروشگاه فایل پیام ایرانی دانلود کارورزی دانلود مقاله دانلود تحقیق

فروشگاه فایل پیام ایرانی دانلود کارورزی دانلود مقاله دانلود تحقیق

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

گزارش كارآموزی در پالایشگاه شركت نفت شیراز

گزارش كارآموزی در پالایشگاه شركت نفت شیراز
گزارش كارآموزی در پالایشگاه شركت نفت شیراز در 80 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کاراموزی بیمارستان امدادی واحد مالی

گزارش کاراموزی بیمارستان امدادی واحد مالی
گزارش کاراموزی بیمارستان امدادی واحد مالی در 71 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر بصورت كامل

گزارش کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر بصورت كامل
گزارش کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر بصورت كامل در 120 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش كارآموزی عمران،اداره كل نوسازی مدارس استان گلستان

گزارش كارآموزی عمران،اداره كل نوسازی مدارس استان گلستان
گزارش كارآموزی عمراناداره كل نوسازی مدارس استان گلستان در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کارآموزی كارخانه زمزم گرگان

گزارش کارآموزی كارخانه زمزم گرگان
گزارش کارآموزی كارخانه زمزم گرگان در 52 صفحخه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کارآموزی عمران،پروژه اجرای سازه های بتنی

گزارش کارآموزی عمران،پروژه اجرای سازه های بتنی
گزارش کارآموزی عمرانپروژه اجرای سازه های بتنی در 57 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کارآموزی عمران،نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول

گزارش کارآموزی عمران،نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول
گزارش کارآموزی عمراننحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کارآموزی طراحی صنعتی شرکت مشهد سرما

گزارش کارآموزی طراحی صنعتی شرکت مشهد سرما
گزارش کارآموزی طراحی صنعتی شرکت مشهد سرما در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل

گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل
گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل در 73 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك،آزمایشگاه GC

گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك،آزمایشگاه GC
گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك،آزمایشگاه GC در 96 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کارآموزی عمران،ساختمان اسكلت فلز با سقف كمپوزیت

گزارش کارآموزی عمران،ساختمان اسكلت فلز با سقف كمپوزیت
گزارش کارآموزی عمران ساختمان اسكلت فلز با سقف كمپوزیت در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کاراموزی شركت سرما آفرین

گزارش کاراموزی شركت سرما آفرین
گزارش کاراموزی شركت سرما آفرین در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کاراموزی شركت ریخته گری آلومینیوم واحد آرشیو مراحل اجرای ساختمان

گزارش کاراموزی شركت ریخته گری آلومینیوم واحد آرشیو مراحل اجرای ساختمان
گزارش کاراموزی شركت ریخته گری آلومینیوم واحد آرشیو مراحل اجرای ساختمان در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

طرح مالی شرکت کنسرو کرج شوبران

طرح مالی شرکت کنسرو کرج شوبران
طرح مالی شرکت کنسرو کرج شوبران در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

طرح مالی سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها

طرح مالی سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها
طرح مالی سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها در 98 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

طرح مالی درباره شرکت ایران خودرو

طرح مالی درباره شرکت ایران خودرو
طرح مالی درباره شرکت ایران خودرو در 34 صفحه ور دقابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

طرح مالی بررسی بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی

طرح مالی بررسی بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی
طرح مالی بررسی بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی در 81 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

طرح مالی بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی و لوازم التحریر

طرح مالی بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی و لوازم التحریر
طرح مالی بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی و لوازم التحریر در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

طرح مالی بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی

طرح مالی بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی
طرح مالی بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

طرح مالی ایران خودرو

طرح مالی ایران خودرو
طرح مالی ایران خودرو در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

طرح مالی كارخانه برق شهری

طرح مالی كارخانه برق شهری
طرح مالی كارخانه برق شهری در 110 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

گزارش کارآموزی تخریب و اجرای ساختمان در کارگاه ساختمانی

گزارش کارآموزی تخریب و اجرای ساختمان در کارگاه ساختمانی
گزارش کارآموزی تخریب و اجرای ساختمان در کارگاه ساختمانی در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه

گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه
گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معكوس

گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معكوس
گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معكوس در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کارآموزی تاریخچه شرکت مخابرات خراسان و چارت سازمانی

گزارش کارآموزی تاریخچه شرکت مخابرات خراسان و چارت سازمانی
گزارش کارآموزی تاریخچه شرکت مخابرات خراسان و چارت سازمانی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کارآموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز

گزارش کارآموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز
گزارش کارآموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

گزارش کارآموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور

گزارش کارآموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور
گزارش کارآموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش كارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان

گزارش كارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان
گزارش كارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

گزارش کارآموزی بررسی سیالات برش شرکت نفت بهران

گزارش کارآموزی بررسی سیالات برش شرکت نفت بهران
گزارش کارآموزی بررسی سیالات برش شرکت نفت بهران در 109 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی در 110 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان