به فروشگاه ما خوش آمدید.

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
بررسی مسله اوقات فراغت دانش آموزان وتغییر ارزش های اجتماعی 10,000 دانلود
پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری 9,500 دانلود
پاورپوینت نظریه ها و کاربردهای ساختار سرمایه و سیاستهای تقسیم سود 9,000 دانلود
دانلود فایل ورد Word پروژه پردازش تصویر به وسیله هیستوگرام 10,000 دانلود
مطالعه سینتیک هیدروژن زدایی پروپان و واکنش های جانبی با کاتالیزور پلاتین، قلع/اکسید آلومینیوم (Al2O3) 19,000 دانلود
یک مدل تصمیم گیری یکپارچه برای مسائل تصمیم گیری چند معیاره (MADM) در برنامه ریزی روند تولید افزوده 26,000 دانلود
مشکل تخصیص مکان برای سیستم حمل و نقل درون شهری، در یک شرکت بزرگ با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری 22,000 دانلود
دانلود فایل ورد Word پروژه ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری 14,000 دانلود
پاور‍‍پوینت طراحی اورژانس 3,000 دانلود
معماری یونان 6,000 دانلود
بررسی معماری دوری صفوی 5,000 دانلود
کاربرد پلیمرهای مزوپور 6,000 دانلود
مدلسازی تغییرپذیری مکانی و زمانی از آلودگی هوا مربوط به ترافیک: مدلهای رگرسیون ساعتی مورد استفاده برای کربن سیاه 22,000 دانلود
آنالیز کارخانه مقیاس کوچک جفت شده اکسایشی با فرایند متان 16,000 دانلود
موتور احتراق داخلی 49,000 دانلود
خالص سازی (تخلیص) DNA از سلولهای زنده 7,000 دانلود
پاورپوینت مفاهیم پایه و بهینه سازی پرتفولیو مدل مارکوئیتز 17,000 دانلود
پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های نامطمئن(همراه با مثالهای تشریحی) 11,500 دانلود
پاورپوینت قرارداد ها و پیمان های آتی 9,500 دانلود
دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی دستگاه تست پیچش پلاستیک 5,500 دانلود
دانلود فایل ورد Word پروژه ترمزها 8,000 دانلود
پاورپوینت تداوم فعالیت در حسابداری و اثبات آن در حسابرسی و بررسی تحلیلی نسبت های مالی 14,000 دانلود
پاورپوینت استراتژی رقابتی و حسابداری مدیریت 7,000 دانلود
دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی مدار شیر ترمز اتوماتیک لکوموتیو 8,000 دانلود
مجموعه تست زبان تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 8,500 دانلود
جزوه معماری کامپیوتر رشته مهندسی فناوری اطلاعات 9,000 دانلود
جزوه شبکه های کامپیوتری رشته مهندسی فناوری اطلاعات 9,900 دانلود
کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات 6,900 دانلود
کتاب روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات 12,900 دانلود
کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت دوم) 9,900 دانلود
کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول) 9,500 دانلود
کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات 11,900 دانلود
کتاب تئوری مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات 7,500 دانلود
کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 9,500 دانلود
مجموعه تست(ریاضی) رشته مهندسی فناوری اطلاعات 7,500 دانلود
زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق) 7,500 دانلود
مجموعه550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق) 7,500 دانلود
سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی 7,200 دانلود
منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی 7,500 دانلود
مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی 7,200 دانلود
مدیریت کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی 11,500 دانلود
کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی 9,200 دانلود
فناوری اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی 7,200 دانلود
آمار و روشهای کمی در کتابداری(قسمت اول) 9,900 دانلود
پاورپوینت مدل های ارزشیابی اوراق بهادار (همراه با مثالهای تشریحی) 15,000 دانلود
پاورپوینت ارزیابی عملکرد شرکت از طریق کیفیت سود 14,000 دانلود
پاورپوینت عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره 17,000 دانلود
پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی 35,000 دانلود
پاورپوینت رویکرد ارزشیابی نسبی در ارزیابی اوراق بهادار 14,000 دانلود
جزوه کنترل فرآیند رشته مهندسی شیمی 11,500 دانلود